Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2017

annaka
- Ostatnio jesteś jakiś przygnębiony - powiedział. - Może i tak. - Na pewno za dużo rozmyślasz nocami. Ja przestałem. - Jak? - Kiedy zaczynam wpadać w przygnębienie, staram się o niczym nie myśleć, zabieram się do sprzątania. Nawet jeśli jest druga czy trzecia nad ranem, zmywam wszystkie naczynia, szoruję kuchenkę, myję podłogę, wybielam ścierki, porządkuję szuflady w biurku, prasuję wszystkie koszule wyjęte z szafy - powiedział, mieszając palcem lód w szklance. - Jak już jestem wykończony, to wypijam jednego i zasypiam. To wszystko. Kiedy rano wstaję i wkładam skarpetki, już prawie nic nie pamiętam. Zapominam nawet, o czym myślałem.
— Haruki Murakami, "Ślepa wierzba i śpiąca kobieta"
Reposted fromotella otella viakajagie kajagie
3713 b157
annaka
Nawet nie wiesz jakie to piekące uczucie. Jak to jest, kiedy słuchasz mężczyzny i wydaje Ci się, że on wyciąga z twojej głowy pewne myśli jak z szuflady. Włącza muzykę i to jest właśnie to, co chciałaś usłyszeć. Wlewa do kieliszka wino i to jest właśnie to wino, na jakie miałaś ochotę. Idzie zmienić koszulę i wraca w koszuli, o jakiej marzyłaś, żeby miał na sobie… A jak z nim rozmawiasz, to prawie tak, jakbyś słuchała swojego najgłębszego, najbardziej przemyślanego i najlepszego głosu wewnętrznego. Taka niezwykła zgodność tego, co myślisz i czujesz z tym, co słyszysz.
— Janusz Leon Wiśniewski
annaka
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viarichardm richardm
annaka
4182 d42b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaspes spes
annaka
1573 e15b 500
Beijing skycraper under construction, photo by Satoshi Ohashi
Reposted fromvolldost volldost viaolalaa olalaa
annaka
annaka

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

Reposted fromUndomiel Undomiel viamyszkaminnie myszkaminnie
annaka
annaka
6043 d5ef
Reposted fromdusix dusix viaanikroku anikroku
7172 0bfc 500

glam-belle:

sparetheheartache:

california-souls:

x

S P A R E T H E H E A R T A C H E

glamour, beauty and luxury

annaka
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viapatronus patronus
annaka
annaka

August 08 2017

5584 7ce4 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaelusive elusive
annaka
7278 094a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialeire leire
annaka
1635 e6ae 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialeire leire
annaka
3514 8af6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialeire leire
annaka
6296 f3a7 500
These two young artists quit their jobs to build this glass house for $500
Reposted fromfoina foina vialeire leire
annaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl